گروه کامپیوتر فنی وکاردانش به صورت مشترک درتاریخ 98/7/30 با حضور همکاران شاغل در هنرستان های فنی وکاردانش شهرستان مریوان جلسه هم اندیشی برگزار نمود.

  • تعامل سازنده وموثرتر همکاران شهرستان با گروه های آموزشی
  • بیان وتشریح برنامه عملیاتی گروه کامپیوتر فنی وکاردانش در سال تحصیلی
  • بیان دیدگاه ها ونظرات همکاران در امرتدریس ،نیاز هاوکمبودها،کتب درسی واستانداردها،بیان پیشنهادات وانتقادات
  • ترغیب وتشویق همکاران در جهت شرکت در کارگاه های استانی وکشوری،شرکت در جلسات،آزمون ها ی آنلاین ومسابقات وجشنواره ها مطابق برنامه عملیاتی گروه ودبیرخانه کشوری کامپیوتر

منبع : گروه کامپیوتر فنی استان کردستان |برگزاری جلسه هم اندیشی
برچسب ها : گروه ,همکاران ,کامپیوتر ,وکاردانش ,عملیاتی گروه ,برنامه عملیاتی ,گروه کامپیوتر