با سلام .احتراما نفرات برتر مسابقه طراحی سوال مبتنی بر شایستگی پودمان 3 کلیه دروس تخصصی رشته شبکه ونرم افزار رایانه اعلام می گردد.

تبریک به این عزیزان

نفرات برتر مسابقه
پایهموضوع درسنام ونام خانوادگی هنرآموز
دهمنصب وراه اندازی سیستم های رایانه ایمریم توحیدی اصل
دهم تولید محتوا وبرنامه سازی          ---------
دهمدانش فنی پایه         -----------
یازدهمپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وطراحی وبشب بو محمدیانی
یازدهمتوسعه برنامه سازی وپایگاه دادهبهار وکیلی
دوازدهمدانش فنی تخصصی      --------------
ذوازدهمشبکهنرگس صابری-گه شین یکتار یار
دوازدهمتجارت الکترونیکنرگس صابری -شب بو محمدیانی

منبع : گروه کامپیوتر فنی استان کردستان |نفرات برتر مسابقه طراحی سوال پودمان 3
برچسب ها : برتر ,طراحی سوال ,مسابقه طراحی ,برتر مسابقه ,نفرات برتر ,برتر مسابقه طراحی