با احترام،وفق برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری کامپیوتر ،جشنواره الگوهای برتر تدریس  در سال تحصیلی جاری در رشته شبکه و نرم افزار رایانه با محوریت کتاب توسعه برنامه سازی وپایگاه داده پایه یازدهم،پودمان 2 (مدیریت مجموعه داده)،واحد یادگیری 3(کاربا ساختار تکرار)  برگزار می گردد،لذا کلیه هنرآموزان علاقه مند رشته شبکه ونرم افزار رایانه که سابقه تدریس این درس را در سال تحصیلی جاری ویا سال تحصیلی گذشته دارند ،مجاز به شرکت در این جشنواره می باشند.از همکاران علاقه مند تقاضا می شود شیوه نامه پیوست  برگزاری جشنواره را دقیق مطالعه نمایند و مستندات از جمله فیلم تدریس ،طرح درس وفرم مشخصات وتصویر هنرآموز شرکت کننده در جشنواره را مطابق باصفحه 6 شیوه نامه پیوست  از طریق DVD تا پایان فروردین ماه 98 به آدرس: سنندج،سه راه جام جم ،باشگاه فرهنگیان،پژوهشکده تعلیم وتربیت ،گروه کامپیوتر فنی   ارسال نمایند.

دانلود فایل پیوست جشنواره

منبع : گروه کامپیوتر فنی استان کردستان |جشنواره الگوهای برتر تدریس
برچسب ها : جشنواره ,تدریس ,تحصیلی ,شیوه نامه ,نامه پیوست  ,افزار رایانه ,رشته شبکه ,برتر تدریس